Aby pracownik nie był wyświetlany w rezerwacji wizyt przez internet należy przypisać go do branży usług, w której nie została zdefiniowana żadna usługa.

Można również ustalić danemu pracownikowi uprawnienia recepcjonisty i odznaczyć wszystkie branże usług, do których jest przypisany.

Zanim nadasz pracownikowi uprawnienia recepcjonisty, zapoznaj się z tabelą uprawnień poszczególnych typów użytkowników.