Magazyn systemu Versum prowadzony jest z uwzględnieniem cen netto i brutto. Kwoty netto i brutto są wzajemnie przeliczane z uwzględnieniem stawki podatku VAT.

Kwoty brutto wykorzystywane są głównie przy określaniu cen sprzedaży produktów detalicznych (określanych w Versum jako towary).

Kwoty netto wykorzystywane są przy wprowadzaniu dostaw do magazynu, wyliczaniu wartości zużywanych materiałów lub przy wycenie wartości produktów zgromadzonych na stanie magazynowym.


Zobacz również:

> Typy produktów w magazynie