Po utworzeniu konta w systemie Versum generowany jest losowo adres subdomeny w domenie Versum. Wygenerowana losowo subdomena, wraz z domeną moment.pl, tworzą adres wizytówki internetowej salonu. Jeśli aktywna jest funkcja rezerwacji online, adres ten jest również adresem panelu rezerwacji online. Przykładowy adres może wyglądać tak: moment.pl/52d7da83, gdzie 52d7da83 jest wygenerowaną losowo subdomeną. Można zmienić losową subdomenę na własną, aby adres był bardziej przyjazny dla klientów. Po zmianie subdomeny, jeśli klient odwiedzi stary adres subdomeny, zostanie automatycznie przekierowany na nowy adres.


Jako subdomenę najlepiej wykorzystać nazwę salonu. Przykładowy adres wyglądał będzie następująco: moment.pl/nazwafirmy


Jeśli chcesz rozdzielić kilka wyrazów, składających się na subdomenę, użyj (-), np. moment.pl/nazwa-firmy.


Pozostałe znaki nie są dopuszczalne. Szczególnie kropka nie może zostać użyta do oddzielenia adresu.


Aby zmienić nazwę subdomeny:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij rezerwacja online:
  4. Kliknij przycisk edytuj ustawienia, w prawym górnym rogu
  5. W polu Adres internetowy, wpisz swoją subdomenę:

    Przykład: Nazwa nadana przez system Versum brzmiała moment.pl/52d7da83 , jeśli zmienisz nazwę na supersalon, adres w systemie Versum będzie wyglądał tak: moment.pl/supersalon. Wchodząc na nowy adres, Twoi klienci mogą rezerwować terminy przez internet. Stary adres będzie przekierowywał połączenie na nowy, więc nie musisz się martwić jeśli podałeś go już swoim klientom.


  6. Kliknij przycisk zapisz zmiany.