Adres panelu rezerwacji online składa się z subdomeny, którą można edytować, oraz domeny versum.com.

Jako subdomenę najlepiej wykorzystać nazwę salonu. Przykładowy adres wyglądał będzie następująco: nazwafirmy.versum.com

Jeśli chcesz rozdzielić kilka wyrazów, składających się na subdomenę, użyj (-), np. nazwa-firmy.versum.com.

Pozostałe znaki nie są dopuszczalne. Szczególnie kropka nie może zostać użyta do oddzielenia adresu.

Przypadkiem szczególnym jest adres z przedrostkiem www . Obecnie po wpisaniu takiego adresu następuje automatyczne przekierowanie do adresu właściwego czyli firma.versum.com, przed nawiązaniem szyfrowanego połączenia.


Aby zmienić nazwę subdomeny:


  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij rezerwacja online
  4. Kliknij przycisk edytuj ustawienia, w prawym górnym rogu
  5. W punkcie drugim, wpisz swoją subdomenę:


  6. Kliknij przycisk zapisz zmiany.