Jeśli posiadasz swoją stronę na portalu Facebook, możesz umieścić na niej przycisk wezwania do działania. Będzie on widoczny u dołu zdjęcia w tle, w jego środkowej części. Po kliknięciu na ten przycisk, Twoi klienci przeniesieni zostaną do panelu rezerwacji online.


Aby dodać przycisk rezerwacji:

  1. Zaloguj się na swoją stronę Facebook jako administrator
  2. Kliknij przycisk + Dodaj przycisk, znajdujący się u dołu zdjęcia w tle:


  3. W oknie dodawania przycisku spośród dostępnych opcji wybierz Zarezerwuj termin, a następnie Zarezerwuj teraz - tak nazywał się będzie przycisk (Facebook nie umożliwia edycji nazwy przycisku):


  4. Kliknij Dalej, aby przejść do kolejnego kroku
  5. W drugim kroku wybierz dokąd ma przekierowywać ten przycisk - wybierz Link do witryny i wpisz adres swojej subdomeny Versum (jeśli nie pamiętasz jaki to adres, zaloguj się do Versum jako administrator, a następnie przejdź do działu Ustawienia > rezerwacja online):


  6. Kliknij Zapisz, a następnie przycisk Zakończ znajdujący się w prawym dolnym rogu okna tworzenia przyciskuEdycja, usuwanie oraz inne akcje związane z przyciskiem wezwania do działania


Wszystkie akcje powiązane z przyciskiem wezwania do działania dostępne są z poziomu rozwijalnego menu znajdującego się pod przyciskiem:


Aby skorzystać z którejś z dostępnych opcji, kliknij przycisk wezwania do działania, wybierz opcję, która Cię interesuje, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez Facebook.