Jeśli posiadasz swoją stronę na portalu Facebook, możesz umieścić na niej przycisk wezwania do działania. Będzie on widoczny u dołu zdjęcia w tle, w jego środkowej części. Po kliknięciu na ten przycisk, Twoi klienci przeniesieni zostaną do panelu rezerwacji online.


Aby dodać przycisk rezerwacji:

  1. Zaloguj się na swoją stronę Facebook jako administrator
  2. Kliknij przycisk Utwórz wezwanie do działania, znajdujący się u dołu zdjęcia w tle:


  3. Kliknij rozwijalne menu Wybierz przycisk, a następnie wybierz opcję Zarezerwuj teraz - tak nazywał się będzie przycisk (Facebook nie umożliwia edycji nazwy przycisku):


  4. W polu Witryna internetowa wpisz adres swojej subdomeny Versum (jeśli nie pamiętasz jaki to adres, zaloguj się do Versum jako administrator, a następnie przejdź do działu Ustawienia > Dane salonu):


  5. Kliknij przycisk Dalej, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna tworzenia przycisku

  6. W kolejnym kroku upewnij się, że jako lokalizacja docelowa dla użytkowników systemu iOS wybrana została opcja Witryna internetowa, a następnie kliknij przycisk Dalej:


  7. Analogicznie postępuj w kolejnym oknie, a następnie kliknij przycisk Utwórz:
Edycja, usuwanie oraz inne akcje związane z przyciskiem wezwania do działania


Wszystkie akcje powiązane z przyciskiem wezwania do działania dostępne są z poziomu rozwijalnego menu znajdującego się pod przyciskiem:


Aby skorzystać z którejś z dostępnych opcji, kliknij przycisk wezwania do działania, wybierz opcję, która Cię interesuje, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez Facebook.