Możesz włączyć komentarze korzystając z domyślnych ustawień. Masz jednak również możliwość zmiany treści domyślnej wiadomości oraz sposobu, w jaki zostanie wysłana.


Aby uruchomić komentarze lub edytować ustawienia włączonych komentarzy:

  1. Zaloguj się do Versum jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk komentarze:

  4. Kliknij przycisk edytuj ustawienia, znajdujący się po prawej stronie:


  5. Sprawdź status komentarzy. Jeśli komentarze są nieaktywne, kliknij rozwijalne menu 1. Status komentarzy i wybierz opcję aktywne:


  6. Kliknij przycisk zapisz zmiany.