Możesz włączyć komentarze korzystając z domyślnych ustawień. Masz jednak również możliwość zmiany treści domyślnej wiadomości oraz sposobu, w jaki zostanie wysłana.


Aby uruchomić komentarze korzystając z własnych ustawień lub edytować ustawienia włączonych komentarzy:

 1. Zaloguj się do Versum jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij przycisk komentarze:

 4. Kliknij przycisk edytuj ustawienia, znajdujący się po prawej stronie:


 5. Sprawdź status komentarzy. Jeśli komentarze są nieaktywne, kliknij rozwijalne menu 1. Status komentarzy i wybierz opcję aktywne:


 6. W punkcie 3. Wyślij jako, wybierz preferowany rodzaj wysyłki:

  email - wysłana zostanie wyłącznie wiadomość email
  preferuj email - jeśli w karcie klienta podano prawidłowy adres email, wiadomość zostanie wysłana jako email. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany SMS.

 7. Aby edytować treść wiadomości, kliknij odnośnik pokaż w sekcji zaawansowane. Jeśli jako typ wysyłki wybrana została wiadomość email, pojawi się tylko edytor wiadomości email. Jeśli wybrano opcję preferuj wiadomość email, pojawi się zarówno edytor wiadomości SMS, jak i wiadomości email

 8. Dostosuj treść według własnych preferencji. Aby zobaczyć jak wyglądać będzie wiadomość, kliknij przycisk podgląd, znajdujący się poniżej edytora wiadomości; aby wrócić do domyślnej treści wiadomości, kliknij odnośnik przywróć domyślną treść:

 9. Po wprowadzaniu wszystkich wymaganych zmian, kliknij przycisk zapisz zmiany.