Jeśli nie korzystasz z rezerwacji online i jest ona wyłączona, możesz ukryć strony "Oferta" oraz "Pracownicy". Strona "O nas" będzie zawsze widoczna, niezależnie od tego, czy rezerwacja online jest włączona czy nie.


Wskazówka: W przypadku gdy rezerwacja online jest włączona, widoczne będą wszystkie wymienione powyżej strony, bez możliwości ich wyłączenia.


Aby ukryć strony "Oferta" oraz/lub "Pracownicy":


  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działku ustawienia
  3. Kliknij przycisk rezerwacja online:

  4. Kliknij odnośnik pokaż w sekcji ustawienia zaawansowane:


  5. Kliknij przycisk edytuj ustawienia zaawansowane
  6. Aby wyłączyć daną stronę, kliknij rozwijalne menu w punkcie 7. Strona "Oferta" lub/oraz 8. Strona pracownicy, a następnie wybierz opcję nieaktywna:

  7. Kliknij przycisk zapisz ustawienia, znajdujący się poniżej.