Dodatek Zakupy Grupowe ułatwia sprawną obsługę ofert oraz rezerwacji dodanych za pośrednictwem serwisów zakupów grupowych. 


Aby uruchomić dodatek Zakupy Grupowe:


  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Kliknij przycisk dodatki, znajdujący się w lewym, dolnym rogu:


  3. Kliknij przycisk aktywuj w sekcji Zakupy grupowe:


  4. Zapoznaj się z informacjami na temat dodatku


  5. Kliknij przycisk aktywuj z lewym górnym rogu:


  6. Dodatek zostanie włączony i pojawi się komunikat z potwierdzeniem. 

Aby skonfigurować Zakupy Grupowe, kliknij przycisk ustawienia dodatku> Więcej na temat konfiguracji): > Konfiguracja dodatku Zakupy Grupowe