Czasem istnieje potrzeba ustalenia danemu klientowi indywidualnego limitu rezerwacji online. Na przykład jeśli klient umawia się na wizyty i notorycznie je opuszcza, konieczne może być ograniczenie maksymalnej liczby rezerwacji, lub całkowite jej zablokowanie. 


Wskazówka: Możliwe jest również ustalenie limitu rezerwacji dla wszystkich nowych oraz stałych klientów. Więcej informacji znajdziesz w artykule > Rezerwacja online - ustawienia zaawansowane


Aby ustalić limit rezerwacji dla klienta (lub całkowicie zablokować możliwość rezerwacji):

  1. Przejdź do działu klienci w głównym menu po lewej stronie
  2. Znajdź klienta, którego dane chcesz zmienić (możesz skorzystać z wyszukiwarki nad listą klientów)
  3. Kliknij imię i nazwisko klienta:


  4. Kliknij przycisk edytuj po prawej stronie:

  5. Kliknij odnośnik pokaż w sekcji zaawansowane u dołu formularza:

  6. W polu Maksymalna liczba terminów dodanych przez rezerwację online wpisz maksymalną liczbę wizyt oczekujących dla edytowanego klienta. Aby całkowicie zablokować możliwość rezerwacji online dla tego klienta, wpisz cyfrę "0"
  7. Kliknij przycisk zapisz zmiany.