Dzięki pełnej integracji portalu Moment.pl z Versum, Twoja oferta będzie dostępna na portalu bez konieczności osobnej rejestracji i przenoszenia danych. W dowolnej chwili możesz jednak zadecydować o dostępności swojej oferty na Moment.pl.


Dostępne są następujące statusy:

Konfiguracja - status wykorzystywany w trakcie tworzenia wizytówki salonu na portalu lub późniejszych zmian; wizytówka salonu niewidoczna dla klientów
Aktywna z rezerwacją online - oznacza dostępność salonu w portalu Moment.pl. Umożliwia znalezienie salonu na portalu i bezpośrednią rezerwację wizyt przez internet. Dzięki temu klienci nie tylko będą mogli łatwo odnaleźć Twój salon i zapoznać się z jego ofertą, ale również umówić na wizytę. 
Nieaktywna - brak widoczności wizytówki salonu na portalu i rezerwacji wizyt. W praktyce status ten oznacza usunięcie salonu z portalu Moment.pl


Aby zmienić dostępność salonu na portalu Moment.pl:


  1. Zaloguj się do Versum jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk Moment
  4. Przejdź do zakładki ustawienia
  5. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu
  6. Kliknij rozwijalne menu Status strony w moment.pl, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji (Konfiguracja, Aktywna z rezerwacją online, Nieaktywna):

    sTvEYfCkPqIDaxxwUQaVFpvPz3WkG8VzSw.png