Dzięki pełnej integracji portalu Moment.pl z Versum, Twoja oferta będzie dostępna na portalu bez konieczności osobnej rejestracji i przenoszenia danych. W dowolnej chwili możesz jednak zadecydować o dostępności swojej oferty na Moment.pl.


Dostępne są następujące statusy:

- Prywatna - status wykorzystywany w trakcie tworzenia wizytówki salonu na portalu lub późniejszych zmian; wizytówka salonu niewidoczna dla klientów
Aktywna - oznacza dostępność salonu w portalu Moment.pl. Umożliwia znalezienie salonu na portalu i bezpośrednią rezerwację wizyt przez internet. Dzięki temu klienci nie tylko będą mogli łatwo odnaleźć Twój salon i zapoznać się z jego ofertą, ale również umówić na wizytę
Nieaktywna - brak widoczności wizytówki salonu na portalu i rezerwacji wizyt. W praktyce status ten oznacza usunięcie salonu z portalu Moment.pl


Uwaga: W przypadku wizytówki ze statusem Aktywna, usunięcie którejkolwiek z informacji obowiązkowych (np. numeru telefonu) spowoduje automatyczną zmianę statusu na Prywatna


Aby zmienić dostępność salonu na portalu Moment.pl:


  1. Zaloguj się do Versum jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk rezerwacja online
  4. Kliknij przycisk edytuj ustawienia w prawym górnym rogu
  5. Kliknij rozwijalne menu Status rezerwacji online, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji (Prywatna, Aktywna, Nieaktywna):