Versum pozwala określać odstępy czasu, w jakich klienci mogą umawiać się na wizyty za pośrednictwem rezerwacji online (> Więcej na ten temat). Oprócz domyślnych odstępów czasu, obowiązujących wszystkich pracowników, możesz również dodawać wyjątki dla poszczególnych osób. Jest to szczególnie pomocne w przypadku pracowników z różnych branż.


W obu przypadkach dostępne terminy obliczane są na podstawie godziny rozpoczęcia pracy przez pracownika w danym dniu. Przykładowo jeśli domyślne odstępy czasu wynoszą 30 minut, ale dany pracownik ma dodany wyjątek - 20 minut - i w danym dniu zaczyna pracę o godz. 9:00, to klienci będą mogli umawiać się do niego na wizyty na 9:00, 9:20, 9:40 itd. Jako że domyślne odstępy czasu wynoszą 30 minut, pozostali pracownicy, którzy również zaczynają o 9:00, dostępni będą o godzinach 9:00, 9:30, 10:00 itd.


Aby ustalić odstępy czasu w jakich klienci mogą umawiać się do pracownika przez internet:

  1. Zaloguj się do Versum jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk rezerwacja online
  4. Kliknij przycisk edytuj ustawienia w prawym górnym rogu
  5. W sekcji zaawansowane, kliknij odnośnik pokaż:

  6. W punkcie 6. Domyślne odstępy czasu w jakich możliwe jest dodanie rezerwacji online, kliknij przycisk dodaj wyjątek dla pracownika:

  7. Wybierz pracownika z listy lub wpisz jego imię i nazwisko:


  8. Kliknij rozwijalne menu Odstęp czasu i wybierz odpowiednią opcję. Jeśli nie ma jej na liście, wybierz inny okres, a następnie ręcznie wpisz odstęp czasu (w minutach):


  9. Aby dodać wyjątek dla większej ilości pracowników, kliknij przycisk dodaj kolejny wyjątek
  10. Po wprowadzeniu wymaganych ustawień, kliknij przycisk zapisz zmiany u dołu strony.