Ilość terminarzy pracowników jaka jest w stanie pomieścić się na pojedynczej stronie kalendarza zależna jest w dużej mierze od wielkości ekranu, z jakiego korzystamy. Jeśli salon zatrudnia dużą ilość pracowników, może się zdarzyć, że część z nich zostanie przeniesiona na kolejne strony kalendarza. Tymczasem często korzystne jest zestawienie ze sobą terminarzy pracowników, którzy blisko ze sobą współpracują, np. wszystkich kosmetyczek, tak aby mieć możliwość szybkiego odnalezienia wolnego terminu u któregoś z nich.


Aby rozwiązać ten problem, możesz w kalendarzu Versum tworzyć własne widoki, czyli innymi słowy grupy pracowników. Wybierając dany widok błyskawicznie zestawisz ze sobą terminarze poszczególnych grup i odnajdziesz wolne terminy.


Wskazówka: Jeśli korzystasz z dodatku Zasoby, możesz tworzyć widoki zawierające zarówno terminarze pracowników, jak i zasobów. 


Aby utworzyć własne widoki w kalendarzu:


  1. Z menu po lewej stronie wybierz kalendarz
  2. Przełącz się na widok recepcji, klikając przycisk recepcja w prawym górnym rogu ekranu
  3. Kliknij przycisk widok, znajdujący się pod listą pracowników po lewej stronie, a następnie kliknij odnośnik dodaj/edytuj/usuń:


  4. Kliknij przycisk utwórz nowy widok
  5. Wpisz nazwę widoku, a następnie zaznacz pracowników i zasoby, które mają być dodane do widoku:


  6. Kliknij przycisk zapisz.
  7. Pojawi się okno Zarządzaj widokami, zawierające zdefiniowane widoki. Jeśli chcesz utworzyć kolejny widok, kliknij przycisk utwórz nowy widok. W przeciwnym razie kliknij przycisk zamknij.

Aby skorzystać z utworzonego widoku, kliknij przycisk widok i wybierz wybrany widok z listy zdefiniowanych widoków: