Versum pozwala na zaznaczenie dowolnej liczby klientów, a następnie jednoczesne przypisanie ich do grupy. Dzięki temu unikniesz konieczności edytowania karty każdego klienta z osobna.


Aby przypisać klientów do grupy:


  1. Przejdź do działu klienci
  2. Zaznacz klientów, których chcesz przypisać do danej grupy zaznaczając pola wyboru obok ich nazwisk:  3. Kliknij przycisk operacje, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję dodaj do grupy:


  4. Wybierz grupę, do której chcesz przypisać klientów a następnie kliknij przycisk dodaj do grupy.


Zobacz również:

Tworzenie, edycja i usuwanie grupy klientów