Versum pozwala na dodanie zadań, dzięki czemu nie musisz już notować sobie istotnych spraw na kartkach lub dodawać ich w postaci wizyt. Dzięki możliwości nadania zadaniu odpowiedniego priorytetu będziesz wiedzieć, które sprawy są najbardziej istotne, a system w wybranym momencie przypomni Ci o konieczności wykonania danego zadania.


Dodawanie nowego zadania:

 1. Kliknij przycisk zadań, znajdujący się u góry strony w dowolnym miejscu w Versum:


 2. Kliknij strzałkę w bok, aby dodać nowe zadanie:


 3. Wpisz nazwę zadania:


 4. Jeśli jest taka potrzeba, dodaj opis zadania. Będzie on widoczny na liście zadań.
 5. Kliknij rozwijalne menu zadanie dla i wybierz osobę, która ma wykonać zadanie. Możesz również wybrać wszystkich pracowników lub wszystkich recepcjonistów
 6. Opcjonalnie możesz wybrać priorytet. Dzięki temu ważne zadania zostaną oznaczone na liście kolorami.:
  • priorytet normalny - brak koloru;
  • priorytet średni - kolor zielony;
  • priorytet wysoki - kolor pomarańczowy,
  • pali się! - kolor czerwony
 7. Jeśli chcesz, aby w wybranym czasie system wyświetlił komunikat z przypomnieniem o zadaniu, zaznacz opcję aktywne w sekcji przypomnienie oraz określ czas przypomnienia. W wybranym czasie system wyświetli komunikat:

  Po kliknięciu na przycisk odłóż, system ponownie wyświetli komunikat po 15 minutach
 8. Kliknij przycisk zapisz zadanie. Nowe zadania będą oznaczone na liście zadań kolorem jasnoniebieskim.Edycja istniejącego zadania:

 • Zmiana kolejności zadań: najedź kursorem na dane zadanie, kliknij na przycisk zmiany kolejności a następnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnij zadanie na nowe miejsce:


 • Edycja zadania: kliknij strzałkę w bok, wprowadź konieczne zmiany, a następnie kliknij przycisk zapisz zadanie.
 • Usuwanie zadania: kliknij strzałkę w bok, a następnie kliknij ikonkę kosza. Pojawi się komunikat Akcja wymaga potwierdzenia. Operacji nie można cofnąć. Czy na pewno chcesz usunąć? Kliknij potwierdzam, aby usunąć zadanie.
 • Oznaczanie zadania jako ukończonego: Kliknij pole wyboru obok nazwy danego zadania:


  Zadanie zostanie automatycznie przeniesione do sekcji archiwum zadań.