Funkcja stan kasy pozwala na sprawdzenie bieżących środków pieniężnych zdeponowanych w kasie, jak i rejestrację wpływów i wydatków.


Opcje otwierania i zamykania kasy umożliwią Ci pełną kontrolę nad faktycznym stanem kasy.


Dzięki opcjom dodaj wpływ oraz dodaj wypływ zarejestrujesz dodatkowe przepływy gotówki, takie jak na przykład wypłata gotówki z kasy w celu dokonania drobnych zakupów na potrzeby salonu.


Dzięki temu nie tylko sprawdzisz ile gotówki powinno znajdować się w danym momencie w kasie, ale również prześledzisz historię przepływów gotówkowych.


Ponadto będziesz mógł sporządzić listę operacji gotówkowych dla wybranego okresu, którą, tak jak większość pozostałych raportów, będziesz mógł zapisać jako arkusz kalkulacyjny Excel.


Otwieranie i zamykanie kasy


Aby otworzyć kasę:

 1. Przejdź do działu statystyki
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Stan kasy
 3. Kliknij przycisk otwórz kasę: 4. System pokaże stan kasy na czas kiedy była ona poprzednio zamykana oraz kwotę operacji gotówkowych wykonanych po zamknięciu kasy, jeśli takie miały miejsce: 5. Sprawdź jaki jest rzeczywisty początkowy stan kasy i wpisz odpowiednią kwotę
 6. Jeśli jest taka potrzeba, kliknij opcję dołącz notatkę aby załączyć dodatkowy komentarz. Jeśli dodany został komentarz, otwarcie kasy zostanie oznaczone na liście operacji gotówkowych ikonką metki. Po najechaniu kursorem na tę ikonkę pokazana zostanie notatka, którą wcześniej dodaliśmy:


 7. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk zatwierdź, aby otworzyć kasę.


Aby zamknąć kasę:


Zamykanie kasy odbywa się w sposób analogiczny. Dodawanie wpływów i wypływów 


Aby dodać wypływ:

 1. Przejdź do działu statystyki
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Stan kasy
 3. Kliknij przycisk dodaj wypływ (kasa wypłaci), znajdujący się w prawym górnym rogu:

 4. W formularzu dodawania wydatku podaj możliwie jak najwięcej informacji, aby właściciel lub manager salonu wiedział czego dotyczył dany wypływ oraz kto wypłacił pieniądze
 5. Aby zatwierdzić wprowadzone dane kliknij przycisk dodaj wypływ

 6. Wydatek zostanie uwzględniony w bilansie oraz na liście operacji gotówkowych:


  Szczegółowe informacje na temat wypływów zaprezentowane zostaną w tabeli poniżej:Aby dodać wpływ:


Dodawanie wpływów odbywa się w sposób analogiczny. Aby to zrobić kliknij przycisk dodaj wpływ (kasa przyjmie).Sporządzanie raportu operacji gotówkowych za wybrany okres

 1. Przejdź do działu statystyki
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Stan kasy
 3. Kliknij zakładkę Historia operacji kasowych
 4. Raport kasowy domyślnie pokaże listę operacji gotówkowych z bieżącego dnia. Aby wybrać dowolny okres za jaki ma być sporządzony raport, kliknij pole kalendarza przy pozycji operacje gotówkowe dla okresu:


 5. Domyślnie wyświetlone zostaną wszystkie operacje. Możesz jednak kliknąć rozwijalne menu wszystkie operacje a następnie wybrać typ operacji, który Cię interesuje (np. wszystkie wypływy)
 6. Aby zobaczyć szczegóły danej operacji, kliknij przycisk pokaż więcej
 7. Aby zapisać raport do pliku Excel, kliknij przycisk pobierz raport excel.