Jeśli klient nie stawi się w salonie na umówioną wizytę, warto przy finalizacji oznaczyć taką wizytę jako nieodbytą.

Dzięki temu w historii wizyt klienta znajdzie się informacja, że dana wizyta została odwołana, a korzystając z filtra anulowane wizyty w dziale klienci, wyszukasz klientów, którzy najczęściej nie stawiają się na umówione wizyty.


Anulowanie wizyty - najważniejsze informacje:
Anulowanie wizyty - krok po kroku:

  1. Kliknij na wizytę w kalendarzu
  2. Kliknij przycisk finalizuj wizytę
  3. W prawym górnym rogu okna finalizacji wizyty zaznacz opcję wizyta się nie odbyła:

  4. Podaj powód anulowania wizyty (opcjonalnie)
  5. Kliknij przycisk zapisz zmiany. Wizyta oznaczona jako nieodbyta zmieni kolor na czarny.

Aby odnaleźć klientów, którzy anulowali najwięcej wizyt:

  1. Przejdź do działu klienci
  2. W sekcji wybierz kryteria (menu po lewej stronie) kliknij opcję + więcej
  3. Wybierz filtr anulowane wizyty
  4. Wybierz okres, który ma być brany pod uwagę oraz minimalną liczbę anulowanych wizyt
  5. Kliknij przycisk zastosuj.