Kolejność, w jakiej wyświetlani są pracownicy w kalendarzu systemu Versum można dowolnie zmieniać.

Wskazówka: Jeśli korzystasz z dodatku Zasoby, możesz w podobny sposób zmieniać kolejność terminarzy zasobów. > Więcej na ten temat

Aby zmienić kolejność wyświetlania pracowników:

  1. Przejdź do działu ustawienia
  2. Kliknij przycisk pracownicy
  3. Kliknij przycisk Zmień kolejność (w prawym górnym rogu)
  4. Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonkę zmiany kolejności pracownika (trzy kreseczki), a następnie trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki przeciągnij go na właściwe miejsce:


  5. Aby zatwierdzić zmiany kliknij przycisk zakończ sortowanie (w prawym górnym rogu).

Po przejściu do kalendarza pracownicy będą poszeregowani we wskazanej kolejności.