W systemie Versum istnieje możliwość przywrócenia w kalendarzu wizyty, która została usunięta. Można tego dokonać jeśli pracownik, który realizował wizytę lub klient, który na wizytę był umówiony nadal funkcjonują w systemie.

Aby przywrócić usuniętą wizytę przez kartę klienta:

 1. Przejdź do działu klienci
 2. Na liście klientów kliknij imię lub nazwisko klienta, który był umówiony na wizytę
 3. W karcie klienta kliknij zakładkę Historia wizyt

  Wskazówka: 
  Usunięte wizyty najłatwiej odszukasz pod zakładką anulowane. Będą one miały oznaczenie "usunięto" oraz ikonkę (-): 4. Na liście wizyt kliknij usuniętą wizytę
 5. Pojawią się szczegóły wizyty - kliknij przycisk Przywróć termin pod kartą wizyty:


 6. Wizyta z powrotem pojawi się w kalendarzu.

Aby przywrócić usuniętą wizytę przez profil pracownika:

 1. Przejdź do działu Ustawienia
 2. Kliknij przycisk pracownicy
 3. Na liście pracowników kliknij pracownika, który miał realizować wizytę
 4. W karcie pracownika kliknij zakładkę Historia wizyt
 5. Na liście wizyt kliknij usuniętą wizytę (podobnie jak w przypadku karty klienta, usunięte wizyty oznaczone będą jako "usunięto" oraz symbol (-):


 6. Pojawią się szczegóły wizyty - kliknij odnośnik przywróć termin pod kartą wizyty
 7. Wizyta z powrotem pojawi się w kalendarzu.