Do czego służą etykiety?


Etykiety pozwalają wizualnie wyróżnić istotne informacje. Przykładem zastosowania etykiet może być oznaczenie wizyt etykietą pierwsza wizyta - etykieta ta jest automatycznie nadawana wizytom osób, które pierwszy raz odwiedzają salon.



Domyślne etykiety

W systemie domyślnie zdefiniowane zostały trzy etykiety:

 • pierwsza wizyta
  Jest to automatyczna etykieta dodawana do pierwszej wizyty danego klienta.
 • Booksy
  Jest to automatyczna etykieta dodawana do wizyt umówionych przez portal Booksy
 • obecny
  Jest to etykieta pozwalająca oznaczać wizyty klientów, którzy są obecni w salonie. Etykieta obecny włączana jest manualnie przez użytkownika systemu. Jeśli klient posiada więcej niż jeden termin umówiony na dany dzień, to wszystkie terminy zostaną oznaczone etykietą obecny. Etykieta obecny jest automatycznie wyłączana po sfinalizowaniu wizyty.

Tworzenie własnych etykiet


Versum pozwala tworzyć własne etykiety, dzięki czemu bez trudu można utworzyć etykiety dostosowane do indywidualnych potrzeb salonu.

Aby dodać nową etykietę:

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij przycisk kalendarz
 4. Wybierz zakładkę Etykiety wizyt
 5. Kliknij przycisk Dodaj etykietę
 6. Podaj nazwę etykiety i wybierz jej kolor
 7. Zatwierdź wprowadzone dane klikając przycisk dodaj etykietę.

Oznaczanie wizyty etykietą


Poniżej przedstawiamy standardowy sposób oznaczania wizyty etykietą:

 1. Kliknij wybrany termin aby dodać wizytę
 2. W oknie dodawania wizyty kliknij przycisk etykiety (jeśli chcesz dodać etykietę do istniejącej wizyty musisz najpierw kliknąć przycisk edytuj)
 3. Z listy rozwijanej wybierz etykietę, którą ma zostać oznaczona wizyta:

  Wskazówka: Do jednej wizyty możesz dodać kilka etykiet


 4. Zatwierdź wybór klikając przycisk Zapisz zmiany