Przy każdej usłudze można wpisać faktyczną cenę, jaką klient za nią płaci (domyślnie wstawiana jest cena katalogowa). Pozwoli to gromadzić w kartach klientów precyzyjne informacje na temat obrotów przez nich generowanych i cen, jakie klienci płacą za wybrane usługi.