Każdy salon ma nieco inne wymagania i potrzeby w zakresie gromadzonych informacji na temat klientów. Odpowiadając na te potrzeby system Versum umożliwia rozbudowanie karty klienta o pola zdefiniowane przez salon. Można dodać nawet do 50 takich pól. Można w nich gromadzić takie informacje jak np. rodzaj skóry, naturalny kolor włosów lub alergie.


Versum oferuje 5 rodzajów pól definiowanych:

 • pole tekstowe - umożliwia wpisanie dowolnego tekstu (np. alergie)
 • duże pole tekstowe - umożliwia wpisanie dłuższego tekstu
 • pole wyboru  - umożliwia wybór jednego wariantu z wielu dostępnych (np. rodzaj skóry)
 • pole daty - umożliwia wybór dowolnej daty (np. data ostatniej konsultacji)
 • pole wielokrotnego wyboru - umożliwia wybór wielu wariantów

W każdym z typów pól istnieje możliwość nazwania pola. W przypadku pola wyboru należy podać dodatkowo możliwe warianty wyboru.  

Pola zdefiniowane przez salon pojawią się w karcie klienta:

- w zakładce podsumowanie:

 


- w zakładce dane osobowe, sekcja dane zdefiniowane:


Aby dodać do karty klienta pola zdefiniowane przez salon:

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij ikonkę klienci
 3. Kliknij przycisk dodaj pole, znajdujący się w prawym górnym rogu
 4. Wpisz nazwę i wybierz typ pola jakie ma zostać dodane do karty klienta
 5. Jeśli wybrałeś Pole wyboru dodatkowo określ warianty wyboru. Aby usunąć wariant, kliknij ikonkę x, aby dodać kolejny wariant, kliknij opcję + dodaj wariant, aby zmienić kolejność wariantów kliknij Sortuj:


 6. Aby zatwierdzić wprowadzone dane kliknij przycisk dodaj pole.