Wszystkie dane danego klienta mogą zostać usunięte z systemu Versum.

Wskazówka: Jeśli klientowi omyłkowo założone zostały dwa konta w systemie, zamiast usuwać jedno z nich, możesz je scalić. Dzięki temu zachowasz wszystkie istotne dane, takie jak historia wizyt 

> Więcej na temat scalania kont klientów


Aby usunąć dane klienta z systemu:

  1. Przejdź do działu klienci 
  2. Znajdź klienta, którego chcesz usunąć. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki po lewej stronie, wpisując takie dane klienta jak imię, nazwisko, numer telefonu czy adres email:


  3. Kliknij imię i nazwisko klienta 
  4. Kliknij przycisk więcej, a następnie wybierz opcję usuń klienta:

  5. Potwierdź zamiar usunięcia klienta 
  6. Po potwierdzeniu dane klienta zostaną usunięte z systemu.