Aby szybko odszukać klientów, którzy przestali korzystać z usług Twojego salonu, możesz użyć filtra nie mają wizyty w salonie. Następnie możesz takim klientom wysłać wiadomość z informacją o promocji, która zachęci ich do ponownych odwiedzin.


Aby to zrobić:

 1. Przejdź do działu klienci
 2. Rozwiń listę kryteriów wyszukiwania klikając przycisk + więcej znajdujący się w sekcji Wybierz kryteria w menu po lewej stronie:


 3. Wybierz filtr nie mają wizyty w salonie
 4. Kliknij ikonkę kalendarza i wybierz okres jaki Cię interesuje:


  Jeśli chcesz wybrać zakres dat, kliknij opcję Inny okres, a następnie z kalendarza po lewej stronie wybierz datę początkową, a z kalendarza po prawej datę końcową:


 5. Kliknij przycisk zastosuj
 6. Wyświetleni zostaną wszyscy klienci, którzy spełniają kryteria wyszukiwania, czyli tacy, którzy w wybranym okresie nie mieli żadnych wizyt.


Jeśli chcesz znalezionym w ten sposób klientom wysłać wiadomość, która zachęci ich do ponownej wizyty w salonie:

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej w punktach 1 - 6
 2. Zaznacz klientów, do których chcesz wysłać wiadomość lub kliknij opcję zaznacz wszystkich, znajdującą się nad listą klientów:


 3. Kliknij przycisk operacje w górnym prawym rogu i wybierz opcję wyślij wiadomość: