System Versum umożliwia połączenie terminarza pracownika z Kalendarzem Google.

Funkcja jest przeznaczona dla pracowników, którzy umawiają terminy w wielu placówkach i chcą śledzić je w ramach jednego kalendarza.
Zaletą takiego połączenia jest stały wgląd pracownika w jego umówione wizyty, bez konieczności logowania się do systemu Versum.

Ponadto, konfigurując kalendarz Google w swoim telefonie komórkowym, pracownik ma zawsze przy sobie swój aktualny kalendarz wizyt.

 

Aby połączyć terminarz Versum z kalendarzem Google:

 1. Przejdź do działu dodatki
 2. Kliknij w nagłówek Kalendarz Google i zapoznaj się z opisem funkcjonalności:                                                                                                                       

                                                                                                                                       
 3. Jeśli chcesz włączyć dodatek, kliknij przycisk włącz dodatek. Dodatek zostanie włączony:
 4. Następnie przejdź do działu ustawienia i w sekcji ustawienia dodatków kliknij Kalendarz Google
 5. Kliknij przycisk połącz nowe konto i wybierz z listy pracownika dla którego ma nastąpić integracja
 6. Kliknij przycisk połącz z kontem google
 7. Podaj dane konta Google z którym chcesz połączyć kalendarz
 8. Kliknij Zezwól na dostęp.

  Na koniec warto sprawdzić w kalendarzu Google czy terminarz systemu Versum został prawidłowo dodany.

Wszystkie zmiany wprowadzane w terminarzu Versum będą automatycznie synchronizowane z kalendarzem Google, jeśli telefon jest połączony z internetem. Należy pamiętać, że synchronizacja odbywa się tylko w jednym kierunku. To oznacza, że zmiany wprowadzone w kalendarzu Google nie będą widoczne w terminarzu systemu Versum. Zmiany w umówionych wizytach należy dokonywać wprost w systemie Versum.

Podczas synchronizacji terminarza systemu Versum z kalendarzem Google przekazywane są następujące informacje:

 • data i godzina rozpoczęcia wizyty 
 • data i godzina zakończenia wizyty
 • imię i nazwisko klienta
 • zaplanowane usługi
 • status wizyty
 • opis wizyty
   

Kalendarz Google może zostać w każdym momencie rozłączony z terminarzem systemu Versum. Wystarczy w karcie danego pracownika, w zakładce Konto Google kliknąć przycisk Rozłącz z kontem Google.