Statystyki powracalności klientów pozwalają sprawdzić, ilu nowych klientów decyduje się na kolejną wizytę w salonie. Innymi słowy, statystyki te przedstawiają zdolność salonu i poszczególnych pracowników do utrzymania klientów.

Raport powracalności klientów dostępny jest w dziale statystyki w zakładce Powracalność klientów.

Prezentowane są następujące informacje:

  • Liczba obsłużonych klientów - jeśli ten sam klient był na wizycie wielokrotnie, zostanie zliczony tylko raz
  • Liczba nowych klientów - liczba obsłużonych klientów (w wybranym okresie), którzy po raz pierwszy korzystali z usług salonu.
  • Liczba klientów powracających do salonu - liczba (procent) klientów, którzy na pierwszej wizycie w salonie byli obsługiwani przez wybranego pracownika, a następnie powrócili do salonu na kolejną wizytę (do dowolnego pracownika).
  • Liczba klientów powracających do pracownika - liczba (procent) klientów, którzy na pierwszej wizycie w salonie byli obsługiwani przez wskazanego pracownika, a następnie powrócili do niego na kolejną wizytę.

 Jaki zakres danych wybrać

Raport powracalności klientów daje tym dokładniejsze wyniki, im dłuższego okresu dotyczy. Ponadto dobrze jest, aby analizowany okres nie dotyczył ostatnich dwóch miesięcy. Dzięki wykluczeniu ostatnich dwóch miesięcy, otrzymywane wyniki nie są zaniżane przez osoby, które w tym czasie były na pierwszej wizycie w salonie, ale nie zdążyły się jeszcze pojawić na kolejnej.

Jak interpretować

Pierwszym parametrem, jaki powinien interesować właściciela salonu, jest "Liczba klientów powracających do salonu". Ta liczba (a raczej procent) informuje jaka część nowych klientów obsługiwanych przez wybranego pracownika wróciła do salonu. Najlepiej aby ten wskaźnik wyraźnie przekraczał 50%.

Drugi wskaźnik - "Liczba klientów powracających do pracownika" - informuje o tym, jak bardzo nowi klienci przywiązują się do konkretnego pracownika. Jeśli nowy klient powraca  na kolejną wizytę i jest zdeterminowany, aby powtórnie skorzystać z usług tego samego pracownika, świadczy to o wysokim poziomie świadczonych przez niego usług.

Wskaźniki powracalności klientów dla poszczególnych pracowników mają głównie charakter porównawczy. Jeśli w salonie występuje duża rozpiętość wyników oznacza to, że pracownicy świadczą usługi na zróżnicowanym poziomie. Osoby o wysokich wskaźnikach powinny stanowić przykład i wzór do naśladowania.

Jeśli wyniki są porównywalne (różnią się o +/-  5%), oznacza to, że w salonie pracownicy reprezentują zbliżony poziom jakości świadczonych usług.