System Versum przechowuje informacje dotyczące zużycia materiałów podczas danej wizyty, co pozwala uniknąć konieczności notowania zużycia materiałów w opisie wizyty. Szczegóły zużycia znajdują się w historii wizyt każdego klienta. 


Wskazówka: Szczegóły zużycia materiałów dla poszczególnych wizyt, pracowników, jak i całego salonu znajdują się również w raporcie finansowym, po zapisaniu go do pliku Excel. 


          Dodatkowo, historia zużycia dostępna jest w dziale magazyn > Więcej na ten temat


Aby sprawdzić ilość materiałów zużytych podczas danej wizyty:

  1. Wyszukaj danego klienta w dziale klienci i kliknij jego nazwisko
  2. W menu po lewej stronie kliknij opcję historia wizyt:


  3. Kliknij zakładkę sfinalizowane:


  4. Kliknij wizytę, dla której chcesz sprawdzić zużycie materiałów
  5. Kliknij zakładkę zużycie:

  6. Pokazane zostaną szczegóły materiałów zużytych podczas wizyty.