System Versum umożliwia przeprowadzanie inwentaryzacji. Możesz przeprowadzać inwentaryzację pełną lub dotyczącą wybranej kategorii produktów.

Poszczególne inwentaryzacje zostają zapisane w systemie, umożliwiając Ci wgląd w historię inwentaryzacji.

Ponadto inwentaryzacja pozwoli Ci zaktualizować stany magazynowe - jeśli okaże się, że stan księgowy (widoczny w systemie) różni się od stanu rzeczywistego, wystarczy że zaznaczysz produkty, których ilość chcesz skorygować i klikniesz przycisk "wprowadź korektę i zakończ".

Aby przeprowadzić inwentaryzację:

 1. Przejdź do działu magazyn
 2. Wybierz opcję Inwentaryzacja w prawym górnym rogu ekranu
 3. Kliknij przycisk nowa inwentaryzacja
 4. Z rozwijalnego menu rodzaj produktów wybierz czy inwentaryzacja ma zostać przeprowadzona dla towarów, materiałów, czy dla produktów uniwersalnych (takich, które są dodane do magazynu jako towary i materiały jednocześnie), lub też dla wszystkich produktów znajdujących się w magazynie.


 5. Z rozwijanego menu zakres wybierz typ inwentaryzacji

  inwentaryzacja pełna - wszystkie kategorie produktów
  wybrane kategorie produktów - jeśli wybierzesz ten zakres, pojawi się pole nazwy kategorii produktów. Wpisz odpowiednią nazwę lub kliknij to pole i wybierz ją z listy:


 6. Wprowadź nazwę inwentaryzacji (możesz pozostawić domyślną nazwę)
 7. Z menu rozwijalnego sporządził wybierz osobę, która przeprowadza inwentaryzację
 8. Jeśli istnieje taka potrzeba, wprowadź opis inwentaryzacji
 9. Kliknij przycisk rozpocznij wprowadzanie
 10. Sprawdź stan produktów i wprowadź odpowiednią wartość w kolumnie ilość rzeczywista. Pozycje, dla których ilość rzeczywista odbiega od ilości księgowej podświetlone zostaną na różowo, a system obliczy różnicę między stanem księgowym a stanem rzeczywistym oraz poda jej wartość netto:


 11. Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknij przycisk podsumuj inwentaryzację (jeśli w kolumnie ilość rzeczywista znajdą się jakieś puste komórki przycisk będzie nieaktywny)
 12. Jeśli podczas sprawdzania stanu produktów okazało się, że ilość rzeczywista niektórych z nich nie zgadza się z ilością księgową i chcesz to skorygować, kliknij przycisk wprowadź korektę i zakończ.

  Wskazówka: Domyślnie zaznaczone zostaną wszystkie produkty. Jeśli nie chcesz korygować stanu niektórych z nich, odznacz je klikając pole wyboru:


  Jeśli nie chcesz wprowadzać korekty żadnych produktów kliknij przycisk zakończ bez wprowadzania korekty, a następnie potwierdzam w okienku, które się pojawi. Oznaczać to będzie, że stany magazynowe nie zmienią się po zakończeniu inwentaryzacji.

  Uwaga: zakończonej inwentaryzacji nie będzie można edytować.

Po zakończeniu inwentaryzacji wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające tabelę produktów wraz ze szczegółowymi danymi oraz następujące informacje na temat stanów magazynowych:

 • liczba produktów ze stanem zgodnym 
 • liczba produktów z niedoborem w magazynie (wraz z wartością różnicy netto i brutto) 
 • liczba produktów z nadwyżką w magazynie (wraz z wartością różnicy netto i brutto) 
 • liczba produktów ze skorygowanym stanem 
 • łączna wartość produktów przed inwentaryzacją netto 
 • łączna wartość produktów przed inwentaryzacją brutto 
 • łączna wartość produktów po inwentaryzacji netto 
 • łączna wartość produktów po inwentaryzacji brutto

Jeśli chcesz zapisać inwentaryzację do pliku, kliknij przycisk pobierz w formie pliku excel, znajdujący się w prawym górnym rogu.