Czasem może zaistnieć potrzeba usunięcia błędnie wprowadzonego lub zduplikowanego zużycia. Zużycie takie może zostać usunięte przez użytkownika z uprawnieniami administratora. Po usunięciu zużycia, stany magazynowe zostaną automatycznie skorygowane (ilość produktu zwiększy się o wartość usuniętego zużycia).

Sposób, w jaki możesz usunąć zużycie różni się w zależności od tego, czy zostało dodane przy finalizacji wizyty, czy bezpośrednio w magazynie. W pierwszym przypadku dodatkowo możemy usunąć zużycie z poziomu kalendarza, lub poziomu magazynu.

Usuwanie zużycia produktów dodanego przy finalizacji wizyty:


Z poziomu kalendarza:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu kalendarz
 3. Kliknij wizytę, dla której zostało dodane zużycie
 4. Kliknij opcję edytuj w prawym dolnym rogu
 5. Kliknij więcej opcji
 6. Kliknij zakładkę zużycie:

 7. Kliknij ikonkę kosza obok zużycia, które chcesz usunąć:

 8. Kliknij przycisk zapisz:

 9. Pojawi się komunikat "Zmiany zostały wprowadzone".


Z poziomu magazynu:
 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu magazyn
 3. Kliknij zakładkę Zużycie
 4. W menu po lewej stronie, kliknij opcję historia zużycia:
 5. Znajdź zużycie, które chcesz usunąć. Możesz w tym celu skorzystać z wyszukiwarki. Aby to zrobić, w polu wyszukiwarki wyszukaj w historii zużycia... wpisz nazwę produktu, którego zużycie chcesz usunąć
 6. Kliknij zużycie, które chcesz usunąć:

 7. Kliknij przycisk edytuj powiązaną wizytę, znajdujący się w prawym, górnym rogu:

 8. Kliknij zakładkę zużycie:

 9. Kliknij ikonkę kosza obok zużycia, które chcesz usunąć:

 10. Kliknij przycisk zapisz:

 11. Zużycie oznaczone zostanie jako usunięte:


Usuwanie zużycia dodanego bezpośrednio w magazynie:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu magazyn
 3. Kliknij zakładkę Zużycie
 4. W menu po lewej stronie kliknij opcję historia zużycia:


 5. Znajdź zużycie, które chcesz usunąć. Możesz w tym celu skorzystać z wyszukiwarki. Aby to zrobić, w polu wyszukiwarki wyszukaj w historii zużycia... wpisz nazwę produktu, którego zużycie chcesz usunąć
 6. Kliknij zużycie, które chcesz usunąć:


 7. Kliknij przycisk więcej i wybierz opcję usuń:


 8. W okienku, które się pojawi kliknij przycisk potwierdź aby potwierdzić usunięcie zużycia.
 9. W tabeli obok pozycji, która została usunięta pojawi się etykieta usunięte, a stany magazynowe zostaną automatycznie skorygowane (ilość produktu zwiększy się o wartość usuniętego zużycia).