System Versum pozwala Ci w łatwy sposób sprawdzić wartość produktów w magazynie w danym dniu.

Po wygenerowaniu raportu wyświetlone zostaną następujące informacje:

  • wartość wszystkich produktów w magazynie
  • wartość towarów w magazynie
  • wartość materiałów w magazynie
  • wartość produktów uniwersalnych (zarówno towar jak i materiał)

oraz tabela z nazwami, stanem magazynowym oraz wartością poszczególnych produktów.


Aby sprawdzić wartość produktów w magazynie:

  1. Przejdź do działu statystyki
  2. Kliknij opcję Raport wartości produktów w menu po lewej stronie
  3. Domyślnie wyświetlona zostanie wartość produktów w bieżącym dniu. Aby sprawdzić wartość produktów w innym dniu, kliknij pole kalendarza i wybierz dzień, dla którego chcesz sporządzić raport:


  4. Aby wyszukać konkretny produkt, wpisz jego nazwę w polu wyszukaj produkt
  5. Możesz wyeksportować gotowy raport klikając opcję pobierz raport excel.

Podana w raporcie wartość bazuje na cenach zakupu netto. 


Wskazówka: Możesz również stworzyć raport zmian magazynowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Raport zmian magazynowych.