Oprócz przeprowadzania inwentaryzacji (więcej informacji w artykule Przeprowadzanie inwentaryzacji), system Versum umożliwia Ci wygenerowanie i eksport raportu zmian magazynowych. 

Raport ten pozwala określić następujące wartości dla danego produktu:

 • różnica (przybyło/ubyło) - różnica między początkowym a końcowym stanem magazynowym.
  W pierwszym nawiasie znajduje się informacja na temat zwiększenia stanu magazynowego (dostawy oraz korekty ręczne). W drugim nawiasie znajduje się informacja na temat zmniejszenia stanu magazynowego (zużycie, sprzedaż oraz korekty ręczne)
 • początkowy stan magazynowy - ilość produktu w pierwszym dniu okresu, dla którego wygenerowany jest raport. Tak jak wszystkie poniższe wartości, podany jest on w ilości opakowań, ilości jednostek zużycia oraz wartości netto
 • końcowy stan magazynowy - ilość produktu w ostatnim dniu okresu, dla którego wygenerowany jest raport
 • zużycie - zużycie produktu związane ze świadczeniem usług w danym okresie
 • sprzedaż - sprzedaż detaliczna produktu w danym okresie
 • dostawy - dostawy produktu w danym okresie
 • manualne korekty stanu magazynowego - korekty ilości produktu wprowadzone ręcznie, z pominięciem dostaw, w danym okresie. 


Aby wygenerować raport zmian magazynowych:

 1. Przejdź do działu statystyki
 2. Kliknij opcję Raport zmian magazynowych w menu po lewej stronie:


 3. Wybierz okres dla jakiego raport ma być wygenerowany, klikając pole kalendarza u góry strony:


 4. Jeśli chcesz sprawdzić historię zmian danego produktu, wpisz jego nazwę w pole wyszukaj produkt
 5. Zostanie wyświetlony gotowy raport.


Aby wyeksportować raport:

Aby wyeksportować raport do pliku po jego wygenerowaniu kliknij opcję pobierz raport excel po prawej stronie pola kalendarza.

Wskazówka: Informacje na temat sprawdzania wartości produktów w magazynie znajdziesz w artykule Raport wartości produktów w magazynie.