Istnieje możliwość wprowadzania zużycia bezpośrednio w magazynie. Jest to szczególnie istotne kiedy występuje potrzeba zużycia materiału, która nie jest związana z realizacją konkretnego zabiegu klienta lub gdy trudno jest wskazać jedną wizytę, której zużycie dotyczy.


Wprowadzanie zużycia materiałów - najważniejsze informacje:
Wprowadzanie zużycia materiałów w magazynie Versum - krok po kroku:


  1. Przejdź do działu magazyn
  2. Kliknij przycisk dodaj zużycie po prawej stronie:


  3. Pojawi się tabela zużycia materiałów. W kolumnie nazwa wpisz nazwę materiału i wybierz go z listy podpowiedzi:


  4. Określ w jakiej jednostce zostanie wprowadzone zużycie i wprowadź ilość
  5. Aby dodać kolejną pozycję kliknij przycisk dodaj kolejną pozycję
  6. Aby usunąć pozycję z listy kliknij ikonę kosza  w kolumnie usuń
  7. Pod tabelą można określić dodatkowo, który pracownik zużył towar oraz jakiego klienta zużycie dotyczy (nie są to pola obowiązkowe)
  8. Wprowadzone zużycie materiałów skutkuje odpowiednim zmniejszeniem stanów magazynowych.


Zobacz również:

> Jak sprawdzić historię zużycia