Pole wyszukiwania w dziale Magazyn umożliwia szybkie znalezienie sprzedaży, zużycia lub dostawy po nazwie produktu. Umożliwi Ci to na przykład wyszukanie wszystkich dostaw danego produktu.

Aby wyszukać sprzedaże, zużycie lub dostawy danego produktu:

  1. Wejdź do działu magazyn
  2. W zależności od rodzaju transakcji, który chcesz wziąć pod uwagę, wybierz zakładkę Sprzedaż, Zużycie lub Dostawy:

  3. Z menu po lewej stronie wybierz odpowiednio opcję historia sprzedaży, historia zużycia lub historia dostaw:

  4. Dla sprzedaży oraz dostaw możesz zawęzić wyszukiwanie wybierając z menu rozwijalnego rodzaj zmian magazynowych:

    Wyszukiwanie%20sprzeda%C5%BCy_%20zu%C5%BCycia%20lub%20dostawy%20po%20nazwie%20produktu.png


  5. W polu wyszukiwania wyszukaj w historii sprzedaży/zużycia/dostaw... wpisz nazwę produktu, według którego chcesz przeprowadzić wyszukiwanie

    Wskazówka: Jeśli w Twoim magazynie znajduje się wiele podobnych produktów, różniących się w nieznacznym stopniu, np. farba XYZ 1, farba XYZ 2 itd., możesz użyć cudzysłowu aby jednoznacznie określić nazwę produktu. W takim przypadku należy wpisać całą nazwę dokładnie tak jak została ona wprowadzona do systemu.

  6. Wyniki możesz posortować używając do tego niebieskich strzałek znajdujących się w nagłówku każdej kolumny.