Versum umożliwia grupową edycję produktów znajdujących się w Magazynie. Opcja ta pozwoli Ci przypisać produkty do odpowiednich kategorii lub producenta a także zmienić ceny sprzedaży o dany procent.


Aby edytować wiele produktów jednocześnie:

  1. Przejdź do działu magazyn
  2. Zaznacz pole wyboru obok produktów, które chcesz edytować. Zaznaczone produkty zostaną podświetlone na jasnożółty kolor:


  3. Kliknij przycisk edytuj zaznaczone u góry strony i wybierz rodzaj zmiany jaką chcesz wprowadzić:


  4. W przypadku zmiany ceny możesz wpisać ją ręcznie (jeśli chcesz ją zmniejszyć, dodaj znak "-", np. -15) lub skorzystać ze strzałek, które pojawią się po najechaniu kursorem na pole wartość zmiany. W przypadku zmiany kategorii lub producenta skorzystaj z rozwijalnego menu:


  5. W zależności od rodzaju zmian, kliknij przycisk przypisz lub zmień.