Dodawanie produktów i materiałów do magazynu w systemie Versum odbywa się przez wprowadzanie dostaw w magazynie.


Wprowadzanie dostawy do magazynu - najważniejsze informacje:


 


Wprowadzanie dostawy do magazynu - krok po kroku:


 1. Przejdź do działu magazyn
 2. Kliknij przycisk Dostawy:

 3. Zostanie wyświetlony formularz dodawania dostawy
 4. W polu nazwa wpisz nazwę produktu, który ma zostać dodany w ramach dostawy i wybierz go z listy podpowiedzi:


 5. Jeśli produkt jest dostarczany pierwszy raz, wtedy nie pojawi się on na liście podpowiedzi. Możesz go dodać klikając odnośnik dodaj nowy produkt 
 6. Po wpisaniu nazwy produktu podaj ilość dostarczonych opakowań i cenę zakupu jednego opakowania. Domyślnie jako cena zakupu wybrana zostanie cena netto. Jeśli chcesz wprowadzać ceny brutto, kliknij pole wyboru Ceny zakupu, znajdujące się powyżej tabeli produktów, a następnie wybierz opcję brutto:


  Ceny zostaną automatycznie przeliczone, nawet jeśli już jakieś zostały wpisane.

 7. Aby dodać kolejny produkt kliknij przycisk dodaj kolejna pozycję
 8. Aby usunąć produkt z listy kliknij ikonę kosza w kolumnie usuń
 9. W kolejnych polach możesz opcjonalnie podać nazwę dostawcy, numer faktury zakupu, datę wystawienia faktury zakupu oraz uwagi do dostawy
 10. Aby zatwierdzić wprowadzone dane dostawy kliknij przycisk wprowadź dostawę na końcu formularza.