Magazyn systemu Versum umożliwia zdefiniowanie minimalnych stanów magazynowych produktów oraz monitowanie ich poziomu. Dzięki temu w dowolnej chwili możesz sprawdzić które produkty na stanie się kończą i w razie potrzeby zamówić dostawę.


Aby określić minimalny stan magazynowy produktu:


 Aby określić minimalny stan magazynowy dla nowego produktu:

  1. Przejdź do działu magazyn
  2. Kliknij przycisk dodaj produkt
  3. Przy pozycji minimalny stan magazynowy, w sekcji dane rozszerzone, wpisz wymagany minimalny stan magazynowy
  4. Po uzupełnieniu formularza (więcej na ten temat znajdziesz w artykule Dodawanie produktu do magazynu) kliknij przycisk zapisz produkt.


 Aby dodać minimalny stan magazynowy dla istniejącego produktu:

  1. Wejdź do działu magazyn
  2. Wybierz produkt z listy i kliknij jego nazwę (możesz również skorzystać z wyszukiwarki w magazynie lub głównej wyszukiwarki Versum)
  3. W karcie produktu kliknij przycisk więcej, a następnie wybierz opcję edytuj:  4. W formularzu edycji produktu w polu minimalny stan magazynowy (sekcja dane rozszerzone) podaj ilość opakowań lub jednostek, które zawsze powinny być dostępne w magazynie:


  5. Aby zatwierdzić wprowadzone dane kliknij przycisk zapisz produkt

Jak wyszukać produkty, które mają stan magazynowy równy lub niższy od minimalnego?


Produkty, których stan magazynowy znajdzie się na poziomie lub poniżej minimalnego stanu magazynowego zostaną wyświetlone w dziale magazyn, w zakładce magazyn > Dostawy > niski stan magazynowy w menu po lewej stronie.