Jeśli klient zainteresowany jest wyłącznie zakupem produktów i nie korzysta z usług, istnieje możliwość sprzedaży produktów bezpośrednio z magazynu.


Sprzedaż produktów bezpośrednio z magazynu:

  1. Przejdź do działu magazyn
  2. Kliknij przycisk dodaj sprzedaż:

    Wskazówka: Możesz również kliknąć zakładkę Sprzedaż

  3. Wyświetlony zostanie formularz sprzedaży produktu. W kolumnie nazwa wpisz nazwę towaru, który ma zostać sprzedany i wybierz go z listy podpowiedzi:

  4. Podaj ilość i sprawdź czy cena produktu jest prawidłowa
  5. Aby dodać więcej produktów na sprzedaż, kliknij przycisk dodaj kolejną pozycję
  6. Aby usunąć produkt z listy, kliknij symbol kosza w kolumnie Usuń
  7. Jeśli sprzedający pracownik ma otrzymać prowizję, w polu Polecający pracownik wskaż pracownika, który zachęcił klienta do zakupu produktu > Więcej na ten temat

  8. Aby zatwierdzić prowadzone dane kliknij przycisk wprowadź sprzedaż znajdujący się na końcu formularza.


Zobacz również:

> Jak sprawdzić historię sprzedaży