Prowadzenie gospodarki magazynowej wymaga utworzenia bazy produktów. Aby to zrobić należy dodać poszczególne produkty do magazynu.


Wskazówka: Jeśli masz już gotową bazę produktów, np. w postaci pliku Excel, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy przy zaimportowaniu listy produktów do Versum.


Dodawanie produktu - najważniejsze informacje:Dodawanie produktu - krok po kroku:

 1. Przejdź do działu magazyn
 2. Kliknij przycisk dodaj produkt
 3. W formularzu dodawania produktu podaj nazwę produktu
 4. Określ czy produkt jest towarem (produktem do odsprzedaży) czy materiałem (produktem do zużycia), zaznaczając odpowiednie pole wyboru. Produkt może być jednocześnie towarem i materiałem - wtedy należy zaznaczyć oba pola wyboru:


 5. Wybierz kategorię, do której należy produkt
 6. Jeśli produkt jest towarem do odsprzedaży, zdefiniuj jego cenę sprzedaży oraz stawkę podatku VAT. Jeśli podasz cenę brutto, to cena netto zostanie automatycznie wyliczona. Aby zmienić cenę netto, po wprowadzeniu ceny brutto kliknij opcję edytuj netto (opcja ta pojawi się dopiero po wprowadzeniu kwoty brutto):


  Jeśli podasz cenę netto, wtedy również automatycznie zostanie wyliczona kwota brutto
 7. Określ jednostkę zużycia (opakowanie, gramy, mililitry, sztuki, impulsy, jednostki)

  Uwaga:
  Ważne jest, aby jednostka zużycia odpowiadała stanowi faktycznemu. Jeśli produkt jest towarem i sprzedajemy go na opakowania - będzie to opakowanie. W przypadku materiałów do zużycia zaleca się podanie dokładniejszej jednostki (mililitry, gramy, itd.). Jako że często podczas danej wizyty nie zużywa się całego opakowania, podanie dokładniejszej jednostki umożliwi precyzyjną ewidencję stanów magazynowych.

 8. W przypadku jednostek zużycia innych niż opakowanie lub impulsy, określ wielkość opakowania wyrażoną w jednostkach zużycia np. 500 gr.
 9. W polu Stan magazynowy podaj aktualną ilość opakowań danego produktu dostępną w salonie. Pole to zostanie automatycznie zaktualizowane przy wprowadzeniu dostawy wybranego produktu do magazynu lub podczas inwentaryzacji
 10. W polu Minimalny stan magazynowy określ minimalną ilość produktu, która powinna znajdować się w magazynie salonu. Jeśli stan magazynowy produktu spadnie poniżej poziomu minimalnego, wtedy produkt ten zostanie wyświetlony na liście produktów ze zbyt niskim stanem magazynowym w dziale Dostawy (magazyn > Dostawy > niski stan magazynowy). Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Określanie minimalnego stanu magazynowego produktu.
 11. Jeśli w polu Stan magazynowy została podana wartość inna niż zero, wtedy konieczne jest wypełnienie pola Ostatnia cena zakupu. Podanie tej ceny pozwoli obliczyć wartość posiadanych produktów, sprzedawanych produktów lub zużywanych materiałów. Jeśli ostatnia cena zakupu nie jest znana, należy ją oszacować lub wpisać zero
 12. W karcie produktu, w sekcji dane rozszerzone, możesz podać nazwę producenta, co pozwoli łatwiej odszukać produkt w bazie danych
 13. System Versum umożliwia wyszukiwanie produktów po kodach kreskowych. Wystarczy w polu Kod kreskowy wpisać lub zeskanować kod kreskowy za pomocą czytnika kodów kreskowych. Po zapisaniu danych możliwe będzie wyszukiwanie produktu z użyciem kodu kreskowego.
  Aby wyszukać produkt przy użyciu kodu kreskowego skorzystaj z wyszukiwarki produktów w magazynie lub głównej wyszukiwarki Versum
 14. Jeśli w salonie stosowane są wewnętrzne kody produktów to należy je podawać w polu Kod wewnętrzny. Również będzie możliwe odszukanie produktu po wpisaniu w wyszukiwarce kodu wewnętrznego lub jego fragmentu
 15. Jeśli przy produkcie powinny być odnotowane jakieś szczegółowe informacje, np. zastosowanie, przeciwwskazania lub dawkowania, powinny one zostać wpisane w polu Opis.