Materiały w systemie Versum mogą być zużywane w różnych jednostkach rozliczeniowych (opakowania, gramy, mililitry, sztuki). Podczas dodawania materiału do bazy danych można określić jednostkę zużycia, która będzie stosowana.
Podstawowa jednostka zużycia – opakowanie


Każdy materiał może być zawsze zużywany z wykorzystaniem jednostki opakowanie – jest to jednostka podstawowa. Przy wyborze tej jednostki można wprowadzać zużycie zarówno całych opakowań, jak i części dziesiętnych. Wtedy ułamek należy zapisać w formacie 0,40.


Domyślna jednostka zużycia – gramy, mililitry, sztuki, impulsy, jednostki


Jeśli w karcie materiału zostanie zdefiniowana jednostka rozliczeniowe inna niż „opakowanie”, wtedy staje się ona domyślną jednostką zużycia. Nie wyklucza to jednak zastosowania jednostki opakowanie.

W przypadku wybrania w karcie materiału innej jednostki zużycia (gramy, mililitry, sztuki, impulsy, jednostki) należy określić wielkość opakowania.


Przykład:

Jeśli chcemy wprowadzić do magazynu materiał, którym jest farba o masie 90 gram, chcemy, aby ta farba była rozliczana wagowo w gramach, wtedy w karcie materiału należy wybrać jednostkę zużycia gramy i wielkość opakowania 90 gram: