Magazyn systemu Versum umożliwia sprawdzenie jakie materiały będą potrzebne w najbliższym czasie do wykonania zaplanowanych w terminarzu wizyt. Na podstawie wygenerowanego zestawienia niezbędnych materiałów można sprawdzić, które materiały są na stanie magazynowym, a które należy zamówić.


Jak działa planowane zużycie materiałów?


Planowane zużycie materiałów jest prognozowane na podstawie receptur zużycia materiałów zdefiniowanych w kartach usług. Jest ono efektem pomnożenia ilości materiałów określonych w recepturach oraz liczby umówionych wizyt z tymi usługami.

 

Aby sprawdzić planowane zużycie materiałów:

  1. Wejdź do działu magazyn
  2. Wybierz zakładkę Zużycie
  3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję planowane zużycie
  4. W tabeli wyświetlone zostaną materiały niezbędne do realizacji zaplanowanych w kalendarzu wizyt. Istnieje możliwość wyświetlenia planowanego zużycia materiałów na 7 i 30 dni w przyszłość
  5. Planowane zużycie materiałów jest obliczane na podstawie receptur zużycia materiałów określonych w kartach usług oraz ilości wizyt umówionych w przyszłości