W magazynie systemu Versum można zdefiniować dwa typy produktów, różniące się przeznaczeniem:

  • Towary - Są to produkty przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Powinny mięć zdefiniowaną cenę sprzedaży. Wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej powinny być oznaczone jako towar
  • Materiały - Są to produkty przeznaczone do zużycia wewnętrznego. Dla materiałów można zdefiniować jednostkę zużycia (jednostkę rozliczeniową) np. gramy lub mililitry, co pozwala sprawnie ewidencjonować zużycie.

Produkt może pełnić jednocześnie funkcję Towaru i Materiału. W takim przypadku dodając produkt, w polu 2. Rodzaj produktu zaznacz zarówno pole towar, jak i pole materiał: