Tryb ochrony danych kontaktowych klientów umożliwia ścisłą kontrolę danych, które przeglądają pracownicy oraz wprowadzenie limitów liczby klientów, których informacje kontaktowe zostaną ujawnione pracownikowi. Dzięki temu bez trudu sprawdzisz, który pracownik przegląda kontakty klientów oraz których klientów one dotyczą.


Parametry trybu ochrony danych kontaktowych klientów znajdują się w ustawieniach systemu (ustawienia > klienci > Tryb ochrony danych). Tutaj włączysz tryb ochrony danych, ustalisz limity kontaktów przeglądanych przez pracowników oraz podasz adres email na który mają trafiać informacje o aktywności pracowników.
Aktywacja trybu ochrony danych kontaktowych klientów sprawi, że wszystkie numery telefonów oraz adresy email zostaną ukryte na kontach pracowników, a ich podgląd będzie możliwy po kliknięciu w przycisk Pokaż dane kontaktowe:
Możesz przypisać pracownikowi indywidualny limit kontaktów, które może przeglądnąć. Tryb ochrony danych kontaktowych klientów nie dotyczy administratorów konta w systemie. Mogą oni przeglądać karty klientów bez ograniczeń.Po osiągnięciu limitu system zablokuje pracownikowi dostęp do danych kontaktowych klientów do końca dnia oraz prześle informację o tym fakcie na podany przez administratora adres email. W treści wiadomości email można tymczasowo zwiększyć limit kontaktów, możliwych do przeglądnięcia przez danego pracownika.


Sprawdzanie którzy pracownicy przeglądali dane klientów

Tryb ochrony danych kontaktowych klientów daje również możliwość sprawdzenia, którzy pracownicy przeglądają dane klientów oraz jakich klientów one dotyczą. 


Aby to zrobić:

  1. Przejdź do działu ustawienia
  2. Kliknij przycisk klienci 
  3. Z menu po lewej stronie wybierz Tryb ochrony danych  
  4. Kliknij przycisk rejestr aktywności pracowników znajdujący się w prawym górnym rogu.