Grupa testowa to lista kontaktów zawierających adres email i numer telefonu zaufanych osób, które odbierając wiadomość powiadomią Cię o ewentualnych błędach w wiadomości. Sprawdzenie wiadomości na grupie testowej pozwala uniknąć wysłania wiadomości masowej z błędnymi informacjami do wszystkich klientów salonu.


Przed wysłaniem wiadomości masowej zalecamy stworzenie grupy testowej, pozwoli to sprawdzić jak newsletter będzie wyglądał u odbiorców i upewnić się czy wiadomość nie zawiera błędów.


Do grupy testowej możesz oczywiście dodać swój własny adres. Istotnym jest, aby adres ten nie znajdował się w domenie salonu. W przeciwnym razie wiadomość testowa może nie zostać dostarczona (więcej na ten temat).

 

Aby utworzyć grupę testową:

  1. Przejdź do działu łączność
  2. Wybierz opcję Grupa testowa znajdującą się z lewej strony ekranu
  3. Kliknij przycisk Dodaj adres do grupy znajdujący się z prawej strony ekranu
  4. Wypełnij formularz, dodaj adres email i numer telefonu komórkowego. Na ten adres i numer telefonu będą przychodzić testowe wiadomości. Do grupy testowej możesz dodać kilka kontaktów aby mieć jak najpełniejszy obraz tego, że wysyłany przez Ciebie newsletter wygląda poprawnie i nie zawiera błędów. Kliknij przycisk dodaj adres

Gdy posiadasz już grupę testową możesz przejść do tworzenia wiadomości masowej.
> Wysyłanie masowej wiadomości email

> Wysyłanie masowej wiadomości SMS


Aby edytować grupę testową:

  1. Przejdź do działu łączność
  2. Wybierz opcję Grupa testowa znajdującą się z lewej strony ekranu
  3. Aby edytować lub usunąć adres znajdujący się w grupie testowej, kliknij odpowiedni odnośnik edytuj lub odnośnik usuń znajdujący się na wysokości tego adresu
    Aby dodać nowy adres, kliknij przycisk dodaj adres do grupy.