System Versum pozwala Ci na szybkie sprawdzenie czasu pracy pracowników w danym miesiącu lub kwartale poprzez wygenerowanie raportu czasu pracy za dany okres.

Aby wygenerować raport czasu pracy:

  1. Przejdź do działu statystyki
  2. Kliknij opcję Raport czasu pracy w menu po lewej stronie:
  3. Domyślnie system wygeneruje raport miesięczny (przycisk Miesiąc w górnym prawym rogu będzie podświetlony na niebiesko):


    Aby wygenerować raport kwartalny, kliknij przycisk Kwartał.
  4. Aby zmienić okres za jaki ma być wygenerowany raport, kliknij pole kalendarza i wybierz odpowiedni miesiąc lub kwartał:


  5. Po wybraniu okresu pojawi się gotowy raport.