System Versum pozwala Ci na szybkie sprawdzenie czasu pracy pracowników w danym okresie poprzez wygenerowanie raportu czasu pracy za ten okres.


Aby wygenerować raport czasu pracy:

  1. Przejdź do działu statystyki
  2. Kliknij opcję Raport czasu pracy w menu po lewej stronie:
  3. Domyślnie zostanie wyświetlony raport za dzień bieżący, możesz dowolnie modyfikować okres, którego ma dotyczyć raport zmieniając zakres dat w polu daty nad raportem:


  4. Po wybraniu okresu pojawi się gotowy raport
  5. Możesz również pobrać raport w pliku excel - aby to zrobić kliknij pobierz raport w pliku excel w prawym górnym rogu.