Wynagrodzenie otrzymujesz za każde skuteczne polecanie naszego systemu. 


Dlatego wysyłaj polecenia z Twoim linkiem do jak największej liczby osób, które mogą być zainteresowane naszymi usługami. 


Im więcej osób zakupi nasz system, tym więcej środków otrzymasz.