Pieniądze zostaną Ci przekazane w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionej dyspozycji wypłaty środków (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) lub przekazania nam faktury lub rachunku (dotyczy przedsiębiorców).