"Polecony Klient" oznacza potencjalnego klienta, któremu partner wysłał swój link polecający Versum. Gdy taka osoba kliknie w przesłany mu link polecający i założy konto testowe systemu Versum, polecenie to zostanie automatycznie przypisane do konta partnera.