Aby wypłacić zebrane pieniądze należy złożyć dyspozycję wykonania przelewu.


Jeśli jesteś klientem Versum, zaloguj się do swojego panelu. Następnie przejdź do działu ustawienia, do zakładki Versum partner. Następnie kliknij zakładkę Wypłaty środków.


Jeśli nie jesteś klientem Versum i posiadasz konto partnera zaloguj się na nie. Następnie kliknij zakładkę Wypłaty środków.


Kolejno bez względu na to czy jesteś klientem Versum czy nie, kliknij przycisk zleć wypłatę.


Następnie wybierz sposób wypłaty Przelew środków.


Wybierz czy prowadzisz działalność gospodarczą czy jesteś osobą fizyczną.


Jeśli jesteś osobą fizyczną (nie prowadzisz działalności gospodarczej) podaj numer konta, na które mają zostać przelane środki oraz dane niezbędne do wystawienia PIT-8C, który otrzymasz od nas na koniec roku w celu rozliczenia otrzymanego wynagrodzenia. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, zostaną one zweryfikowane. Jeśli dane będą poprawne, w terminie 7 dni otrzymasz przelew. Jeśli dane będę wymagały uzupełnienia, skontaktuje się z Tobą pracownik działu obsługi klienta Versum. 


Jeśli jesteś przedsiębiorcą, podaj numer konta, na który mają zostać przelane środki. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wysłana zostanie do Ciebie wiadomość z informację na jakie dane należy wystawić fakturę lub rachunek za usługę marketingową polegającą na polecenie systemu Versum. Po otrzymaniu od Ciebie poprawnie wystawionej faktury lub rachunku, w terminie 7 dni zostanie ona opłacona.