Udział w programie partnerskim Versum Partner jest bezpłatny i nie wiąże się z wnoszeniem jakichkolwiek opłat od jego uczestników.