Podobnie jak w przypadku komputerów stacjonarnych, do korzystania z Versum na urządzeniach przenośnych nie jest wymagane instalowanie żadnych aplikacji. 

Wystarczy zalogować się do systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wpisując adres salonu i dane do logowania. Versum automatycznie wykryje typ urządzenia na jakim jest uruchomione i odpowiednio dostosuje swój wygląd i działanie. Można również logować się korzystając z adresu strony głównej Versum: www.versum.pl

 

Dodawanie skrótu do Versum na ekranie głównym urządzenia


W celu ułatwienia dostępu do systemu możesz umieścić na ekranie głównym swojego urządzenia skrót do panelu logowania. Skrót ten zostanie automatycznie opatrzony ikonką z logo Versum. 

Sposób w jaki możesz utworzyć skrót zrobić zależny jest od rodzaju systemu operacyjnego i przeglądarki, z której korzystasz. 

Poniżej znajdziesz instrukcje dla systemów operacyjnych i najbardziej popularnych przeglądarek internetowych, na których można korzystać z Versum.

 

Uwaga: W zależności od rodzaju i wersji przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzystasz mogą pojawić się rozbieżności między poniższą instrukcją, a tym co zobaczysz na swoim urządzeniu. W razie wątpliwości skorzystaj z instrukcji obsługi swojego urządzenia.

 

Android


Dodawanie skrótu bezpośrednio z poziomu ekranu głównego:


Uwaga: Funkcja ta może nie być dostępna na wszystkich wersjach systemu Android.

 1. Dotknij i przytrzymaj palec na wolnym obszarze ekranu głównego
 2. Wybierz opcję Dodaj do ekranu początkowego
 3. Wybierz Strony
 4. Wpisz adres swojego salonu w systemie Versum i nazwę skrótu
 5. Naciśnij Dodaj.


Dodawanie skrótu z poziomu Google Chrome:

 1. Na swoim urządzeniu uruchom przeglądarkę Google Chrome
 2. Przejdź na stronę swojego salonu w systemie Versum
 3. Naciśnij przycisk menu, znajdujący się u dołu ekranu, bądź w prawym górnym rogu: 4. Naciśnij ikonę gwiazdki aby dodać stronę do ulubionych
 5. W razie potrzeby dostosuj nazwę skrótu (możesz po prostu pozostawić "Versum")
 6. Wybierz opcję Zapisz
 7. Ponownie naciśnij przycisk menu, a następnie wybierz opcję Zakładki
 8. W zakładce Ulubione naciśnij i przytrzymaj skrót do strony Twojego salonu
 9. Z menu wybierz opcję Dodaj do pulpitu.

 

iOS 7 (iPad, iPhone)

Safari:

 1. Uruchom przeglądarkę Safari
 2. Przejdź na stronę swojego salonu w systemie Versum
 3. Wybierz przycisk udostępniania, znajdujący się u dołu ekranu:

 4. Wybierz opcję Dodaj do ekranu początkowego / Add to Home Screen (w zależności od wersji językowej):


Windows Phone 8

Internet Explorer:

 1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer
 2. Przejdź na stronę swojego salonu w systemie Versum
 3. Naciśnij ikonę Więcej (Ikona Więcej)
 4. Naciśnij opcję Przypnij do ekranu startowego.