Aby odinstalować program Versum Fiskalizacja:


  1. Przejdź do panelu sterowania
  2. W sekcji Programy kliknij Odinstaluj program
  3. Na liście programów znajdź program Versum Fiskalizacja i kliknij w niego dwukrotnie
  4. Pojawi się komunikat "Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?":


  5. Kliknij Tak
  6. Potwierdź ponownie klikając Tak:


  7. Pojawi się okienko z podsumowaniem. Kliknij OK: